ریاضی نویسی، نیم‌سال دوم ۱۳۸۹

هدف این درس، آموزش نکات و مهارت‌های نگارش متون ریاضی و استفاده از سیستم حروف‌چینی LaTeX است.
اسلاید‌های جلسات اول تا ششم این درس را در اینجا می‌بینید. همچنین فایل‌های نمونه‌ای آماده شده با LaTeX برای تفهیم مطالب درس هم قابل دریافت هستند. سندهای لاتین بایستی با موتور pdflatex و سندهای فارسی با موتور xelatex ترجمه شوند. برای سند‌های فارسی بایستی قلم نیلوفر (حاصل کار گروه irmug) در سیستم شما نصب باشد یا اینکه در متن فایل‌ها، قلم مورد استفاده فارسی را تغییر دهید.

اسلاید جلسات     سندهای نمونه‌ای

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *